Beste watersporter

September alweer. De dagen korten snel. Het einde van het vaarseizoen nadert voor velen van ons in rasse schreden. Schepen gaan komende maanden, in afwachting van het volgend vaarseizoen, naar hun plaats in de winterberging of op de wal. Hun bazen denken na over eventuele aanpassingen of verbeteringen naar aanleiding van ervaringen in het seizoen. De “must do” lijst voor noodzakelijke klussen ontstaat als vanzelf. Vooruitkijkend naar een nieuw vaarseizoen komt daar in de loop van de winter altijd wel een “to do” lijst bij die nieuwe vaaravonturen mogelijk moet maken.
Najaar en winter betekenen ook het einde van deze rubriek waarin havenmeesters, sluiswachters, vuurtorenwachters, vrijwilligers van de KNMR, bemanning van de PW 17 van Rijkswaterstaat je hebben geïnformeerd over hun werkzaamheden en hun kijk op de watersport. Meestal vanuit een veiligheidsperspectief.
Op de site van nautisch-instituut-noord-nederland is hun informatie zo mogelijk wat uitgediept.
Wat mij in alle gesprekken met deze professionals is opgevallen is de rustige professionaliteit, dienstbaarheid en betrokkenheid bij het water, de beroepsbeoefenaar en de watersporter. Waarbij veiligheid altijd op de eerste plaats komt.
Zij blijken goed benaderbare professionals te zijn die graag, als daarom wordt gevraagd, informatie geven en de watersporter van dienst zijn. Handhaving speelt natuurlijk een rol maar ik heb vaker een luisterend en begrijpend oor en een vermanend gesprek dan een “wijzend vingertje” beluisterd..
Algemene conclusies zijn toch ook de vergrijzing binnen de watersport, de verschuiving van bezit naar huren, afnemende vaarvaardigheid en kennis van het vaarreglement met name binnen de categorie huurders, het veelal onvoldoende voorbereid op reis gaan, het gaat hier om de juiste kaarten en routeplanning.
Ik dank al deze beroepsbeoefenaars hartelijk voor hun openheid en het inkijkje dat ik mocht hebben in hun keuken.

John Coenders watersporter en columnist
John Coenders watersporter en columnist

Wil jij als watersporter een bijdrage leveren aan het uitbouwen van een informatieve site voor Noord – Oost Friesland, door artikelen te schrijven of door voorstellen te doen over nieuwe onderwerpen voor het volgend seizoen in deze krant dan kan dat op en via www.nautisch-instituut-noord-nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *