PW 18

Recreatievaarders; “kijk vaak achterom, zorg dat je goed zicht hebt rondom, ga goed voorbereid op weg en ken je plaats op het water,” dat zijn de belangrijkste boodschappen van Luuck van Ellen en Taeke Venema aan watersporters. Met Taeke en Luuck vaar ik een dag mee op de PW 18, een inspectievaartuig van de provincie Groningen. Luuck komt oorspronkelijk uit de Garnalenvisserij en Taeke uit de binnenvaart. Mannen met een brede ervaring op de water en een goed oog voor wat daar speelt. En dat is te merken.
Op het van Starkenborghkanaal horen we dat een pleziervaartuig op het Reitdiep, na aanroepen van de Platvoetbrug, de terugmelding krijgt “u krijgt zo dadelijk een opening, er is nu nog druk vrachtverkeer op het van Starkenborghkanaal”.

PW18-inspectievaartuig van de provincie Groningen
Dit punt is een van de vaarwegknooppunten uit het project “ varen- doe-je-samen” , een project dat Koos Tegelaar, inspecteur scheepvaart bij de Provincie Groningen, een warm hart toedraagt.
We glijden het Reitdiep op waar Luuck en Taeke achtereenvolgens een melding maken van een schaap dat op zijn rug ligt, een watersporter aanspreken die ligt aangemeerd op een plek waar dat niet mag ( hij blijkt motorpech te hebben), notitie maken van schepen die afgemeerd liggen op 3 X 24 uurs plaatsen en een jonge motorbootvaarder die te hard voer staande houden. Zij bekijken vaarbewijs en registratiedocumenten. Als blijkt dat er voldoende reddingsvesten aan boord zijn, een brandblusser, en dat de jongeman een dodemansknop om had, schatten de mannen in niet te maken te hebben met een notoire hardvaarder. “Hij heeft zijn zaken goed voor elkaar” en het blijft bij een waarschuwing. Wat opvalt is de ontspannen sfeer die deze mannen met zich mee dragen in hun contacten met watersporters. Wel controleren maar altijd eerst goed luisteren en kijken.“ Dat ligt op het Reitdiep wel anders dan bijvoorbeeld op de grote vaarwegen” zo zegt Taeke. “Onze controlerende taken liggen daar wat scherper”, logisch gezien de drukte van het beroepsvaarverkeer.

PW18-inspectievaartuig van de provincie Groningen
“Op vaarwegen als het Reitdiep hebben we ook een dienstverlenende functie naar watersporters, we promoten ons mooie vaargebied”.
We passeren de sluis van Lammersburen en keren om. We genieten van het Reitdiep met zijn duidelijk zichtbare sporen uit een ver verleden, toen de zee nog tot aan Groningen reikte.
En het schaap bij Garnwerd staat weer op zijn poten.
Meer informatie over de taken van de scheepvaartinspectie en over “ varen-doe-je-samen” op www.nautisch-instituut-noord-nederland.nl

John Coenders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *